Strajk – informacje

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w związku z planowanym strajkiem od 8 kwietnia 2019r. zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze będą zawieszone ze względu na brak możliwości zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w placówce.

Jednocześnie informuję, że na bieżąco będą Państwo otrzymywali wiadomości dotyczące organizacji pracy szkoły oraz Placówek zapewniających opiekę nad dziećmi.

Z poważaniem,

Anna Kozyra

Informacje dla Rodziców w związku z planowanym strajkiem: http://edukacja.um.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/informacje-dla-rodzicow-w-zwiazku-z-planowanym-strajkiem