Design Thinking z NASK – warsztaty w ramach Kongresu Młodych Internautów (KoMin)

Od zeszłego roku uczniowie naszej szkoły biorą czynny udział z zajęciach grupy KoMin (Kongres Młodych Internautów). Jesteśmy uczestnikami młodzieżowego, ogólnopolskiego panelu doradczego Polskiego Centrum Programu Safer Internet.
Tym razem, jako jedna z 5 szkół z całej Polski braliśmy udział w warsztatach zorganizowanych przez państwowy instytut badawczy NASK. Niestety, mogłam wybrać tylko 2 uczniów ze szkoły – grupa młodzieży liczyła 10 osób.
23.05 pojechaliśmy do Hotelu nad Zalew Zegrzyński. W miłej atmosferze bardzo intensywnie pracowaliśmy (opiekunowie uczniów również). Uczniowie i nauczyciele wymienili się swoimi doświadczeniami oraz pomysłami na efektywniejsze korzystanie  z TIK w edukacji. Jestem dumna z naszych uczniów, wykazali się dużą kreatywnością.
Zajęcia prowadzone były przez certyfikowanego moderatora „Design Thinking w szkole”, panią Ewę Tomaczak (https://dtwszkole.pl/et/).  Zajęcia oparte na tej metodzie promują projektową pracę nad problemami oraz grupowe przedstawianie kreatywnych rozwiązań uwzględniających potrzeby różnych użytkowników. Omawianym podczas warsztatów wyzwaniem było wykorzystanie technologii komunikacyjno-informacyjnych w polskich szkołach.