Z wizytą u Naszych Ochockich Kombatantów

30 kwietnia gościliśmy na spotkaniu Środowiska Żołnierzy IV Obwodu AK-Ochota w Archiwum Akt Nowych. Podczas wizyty przewodnicząca Środowiska p. Władysława Marcinkiewicz ze wzruszeniem podziękowała nam za przeprowadzenie akcji „Paczka dla Kombatanta”. Spotkanie to było dla nas kolejną ważną i niecodzienną lekcją historii.