Szanowni Państwo,

przypominamy, że z dniem zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach rusza nabór wniosków do tegorocznej edycji stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów, za wybitne osiągnięcia naukowe, twórcze lub społeczne odnotowane w roku szkolnym 2018/2019.

Obowiązujący regulamin udzielania stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów określa uchwała nr XIII/253/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6968).

Szczegółowe informacje, w tym:

  1. regulamin oraz wzór formularza wniosku;
  2. vademecum (kiedy i gdzie można składać wniosek?, kto może zostać stypendystą?, kto może złożyć wniosek?, informacje nt dokumentów, które należy dostarczyć razem z wnioskiem, terminarz, kontakt)

dostępne są na stronie internetowej Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/stypendia/21669-zostan-stypendysta-mst-warszawy-sapere-auso