Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019

„Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć, jest oczarowanie tajemnicą. Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki. Ten, kto go nie zna i nie potrafi się dziwić, nie potrafi doznawać zachwytu”. 

Pani dyrektor serdecznie przywitała gości zgromadzonych na uroczystości zakończenia roku szkolnego, w tym gości szczególnych, członków rodziny Patrona Edwarda Szymańskiego: panią  panią Elżbietę Ostachowską i panią Krystynę Szal- Szymańską. Książka wydana przez Rodzinę Państwa Szymańskich ,,Wyleciał ptaszek z Łobzowa” została wręczona uczniom klas I i na pewno będzie sympatyczną wakacyjną lekturą. Dla  każdego z uczniów mijający rok szkolny był  czasem wytężonej pracy i nauki. Uroczystość zakończenia roku szkolnego to podsumowanie  osiągnięć i dokonań, których było niemało. To oczywiście sukcesy w konkursach, olimpiadach i zawodach, jak również  wysokie średnie osiągnięte z poszczególnych zajęć edukacyjnych. Wszechstronnemu rozwojowi  uczniów służyły  podejmowane wyzwania i inicjatywy: choćby udział reprezentacji szkoły w Festiwalu  Nauk Przyrodniczych, konkursach historycznych, organizacja Dnia Języków Obcych oraz Dnia  Matematyki. Nie sposób nie wspomnieć o podejmowanych działaniach wolontariackich, które budowały  wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. Z  uważnością uczniowie wędrowali po historycznych ścieżkach, nie zapominając o kombatantach i powstańcach warszawskich, zdobywali laury recytatorskie z dumą deklamując słowa poezji. Z sukcesami, grupa teatralna skupiona wokół pani Elżbiety Korzenieckiej, rozpoczęła swoją podróż po teatralnych scenach i przygodę z Melpomeną. Zgromadzona publiczność miała możliwość obejrzenia nagrodzonego ,,Brożką Kultury 2019″ przedstawienia. Mali artyści otrzymali zasłużone gromkie brawa.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego była  okazją do podziękowań uczniom, którzy swoją pracowitością i systematycznością osiągnęli sukcesy w nauce. Gratuluje popłynęły do wszystkich uczniów, którzy godnie reprezentowali naszą szkołę podczas konkursów, olimpiad i zawodów sportowych. Pani dyrektor podziękowała za wspaniałą atmosferę, wyjątkowy klimat, za działalność charytatywną, otwarcie na potrzeby drugiego człowieka. Szczególne słowa uznania i podziękowania skierowane zostały do nauczycieli, wychowawców świetlicy, pracowników administracji i obsługi, którzy tworzyli klimat szkoły i współpracowali z Rodzicami. Słowa podziękowania zostały skierowane do Rady Rodziców, która ufundowała nagrody dla uczniów, które sprawiły im dużą radość.