Zmiana organizacji pracy szkoły 12.06-14.06.19 r.

Szanowni Państwo,

w związku  z panującymi wysokimi temperaturami, a co za tym idzie uciążliwością pracy i przebywania w salach lekcyjnych, zarządzam zmianę organizacji pracy szkoły według planu B od 12 czerwca br. do 14 czerwca br. Świetlica szkolna pracuje bez zmian. Wychowawcy przeprowadzą z dziećmi  pogadanki  na temat zachowania środków ostrożności podczas upałów: spożywanie dużej ilości wody, noszenie okryć głowy, unikanie przebywania na słońcu.

Zmiana organizacji wynika z troski o zdrowie i dobro dzieci.

Z poważaniem, Anna Kozyra