Zapisy do Ogrodu Jordanowskiego

Instrukcja zapisu dziecka na zajęcia do III Ogrodu Jordanowskiego

 1. Wybrać zajęcia z planu zajęć w III OJ (Lista dostępna przy świetlicy SP 23);
 2. Założyć konto/zalogować się https:/edukacja.warszawa.pl
  a. wybrać rekrutacja do szkół , przedszkoli, placówek;
  b. wybrać placówki wychowania pozaszkolnego i zaznaczyć III Ogród Jordanowski;
  c. wybrać elektroniczny system rekrutacji;
 3. Należy wypełnić wniosek, wydrukować, podpisać i dostarczyć do sekretariatu III Ogrodu Jordanowskiego;
 4. W świetlicy szkolnej należy pozostawić podpisane upoważnienie dla nauczycieli III Ogrodu Jordanowskiego zezwalające do przeprowadzenia dziecka na zajęcia do w/w placówki;
 5. Wpisać dziecko na wybrane zajęcia i określoną godzinę na listach pozostawionych w świetlicy SP 23

Plan zajęć dla dzieci szkolnych

1. Poniedziałek 8.00-11.00

13.00-16.00

13.00-17.00

Bajki baśnie artystycznie

Klub gier planszowych

Zajęcia plastyczne

2. Wtorek 8.00-10.00

13.30-16.00

15.00-17.00

16.00-18.00

Konstruktorzy

Sportowa Syrenka

Eko kroczki

Wadoodporni

3. Środa 8.00-11.00

8.00-11.00

13.00-16.00

Eko kroczki

Zajęcia florystyczne

Zajęcia rękodzieła

4. Czwartek 8.00-11.00

13.30-16.00

14.00-16.00

16.00-18.00

Origami

Sportowa Syrenka

Relaks w Jordanku

Wadoodporni

5. Piątek 8.00-11.00

13.30-15.30

14.00-16.00

15.30-17.30

Warszawski eko- plastyk

Konstruktorzy

Młody Ilustrator

Wadoodporni

 

 

Upoważnienie 

Upoważniam nauczyciela III Ogrodu Jordanowskiego
do  przeprowadzenia mojego dziecka………………………………….

na zajęcia……………………………………………………………………………..
odbywające się w dniu/ w dniach…………………………………………
w III OJ, w roku szkolnym 2019/2020

Warszawa  dnia ………………………..

podpis rodzica/opiekuna

 

Upoważnienie do wydruku – plik do pobrania