Międzynarodowy konkurs informatyczny Bóbr

Szanowni Państwo,

Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w konkursie zostały przesłane za pomocą poczty LIBRUS.

Rodzice muszą wyrazić zgodę na uczestnictwo dziecka w konkursie.
Równocześnie Rodzice zakładają konto dziecku na platformie konkursu, dołączają do szkoły. Dopiero wtedy nauczyciel może zaakceptować ucznia (zakwalifikować do konkursu).
Powyższe informacje przekazują Rodzice za pomocą poczty LIBRUS do nauczyciela informatyki (Marta Wnukowicz) – TERMIN 27.09.2019 (piątek) godzina 9.00

Decyduje KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ dokonana przez RODZICÓW I ZAŁOŻENIE KONTA. Jedyne OGRANICZENIE to liczba miejsc w sali informatycznej.

W kategorii junior – dla klas VII-VIII pierwszeństwo udziału w konkursie mają klasy VIII.

Skrócona instrukcja:
Uczniowie danej szkoły, którzy będą brali udział w Konkursie, muszą założyć konta typu UCZEŃ na platformie www.mCourser.pl, a następnie dodać je do szkoły. Aby to zrobić, należy przejść do zakładki MOJA SZKOŁA i wybrać przycisk DOŁĄCZ DO SZKOŁY, a następnie:
1.jeżeli administrator Konkursu w szkole udostępnił kod, należy wpisać go w polu Kod i wybrać przycisk Dołącz;
2.jeżeli kod nie został przydzielony, należy znaleźć szkołę w bazie, dołączyć do niej i poczekać na akceptację administratora Konkursu w szkole.

Uwaga: Uczeń już zarejestrowany na platformie mCourser.pl nie powinien rejestrować się ponownie.

W tym roku szkolnym nie przystępujemy do etapu SKRZAT – czyli klasy I-III

WAŻNE – Udział w konkursie może wziąć każdy uczeń, który ma możliwość zalogowania się z komputera lub innego urządzenia cyfrowego, jednak klasyfikowani są tylko ci uczniowie, którzy zostali zarejestrowani przez nauczyciela i uczestniczyli w konkursie pod jego nadzorem w klasie.

informacje dotyczące konkursu, rejestracji, harmonogramu – WWW.BOBR.EDU.PL