63 dni Chwały – pamieć o Powstańcach Warszawskich

Pamięć o Powstaniu Warszawskim jest składnikiem naszej narodowej tożsamości. Polacy – powstańcy wysłali światu ważny sygnał, że są zdeterminowani w walce o wolność i sprawiedliwość. Jan Paweł II powiedział: Choć powstańcy ponieśli militarną klęskę, ich czyn na zawsze pozostanie w narodowej pamięci jako najwyższy wyraz patriotyzmu. Warszawa padła, ale zwyciężyła. Powstanie narodowe zapisało się w historii jako zew patriotyzmu, jako niezniszczalna legenda. Z tego wynika wolna Rzeczpospolita, wyrasta dla nas kanon wartości i postaw takich jak: umiłowanie ojczyzny, wierność ideałom, zdolność do poświęcenia się dla innych. Te postawy żyją, są obecne wśród nas, wyrażają dbałość o historyczne dziedzictwo.