Projekt – kryzys klimatyczny i co dalej?

Zapraszamy do udziału w projekcie.

Zbierzemy dziecięce wypowiedzi na temat: Kryzys klimatyczny i co dalej? Dowiemy się z nich, co dzieci i dorośli mogą i powinni robić, by mu przeciwdziałać. Prace mogą być stworzone w formie wypowiedzi tekstowej, w tym uzupełnionej ilustracjami, kampanii reklamowej w formie plakatu, z użyciem dowolnej techniki, np. kolażu czy komiksu.

Dzieci mogą wziąć udział w projekcie na 2 sposoby:

  • 8 warsztatów dla grup zorganizowanych

Warsztaty będą odbywały się w różnych dzielnicach, w placówkach edukacyjnych i kultury.
W trakcie zajęć powstaną wypowiedzi dzieci – tekstowe i rysunkowe.
Celem zajęć jest wsparcie dzieci, by ich wypowiedzi w pełni odzwierciedlały już posiadaną
przez nie wiedzę, spostrzeżenia, umiejętności, i by dzieliły się nimi pomiędzy sobą.

  • Internetowa akcja zbierania wypowiedzi dzieci

Swoje prace dzieci będą mogły wysyłać indywidualnie lub w sposób zorganizowany przez
nauczycieli, czy liderów grup.

Fundacja
PO PROSTU KULTURA
Zgłoszenia do warsztatów prosimy
kierować na adres:

iwona.rypson@poprostukultura.pl

Akcja KRYZYS KLIMATYCZNY I CO DALEJ?

Zgłoszenia do udziału przez formularz zgłoszeniowy na stronie

strona główna

lub

akcja@poprostukultura.pl

szczegółowe informacje i regulamin w plikach do pobrania:

PLANETA WARSZAWA_Informacja_o_projekcie-2

Regulamin Planeta Warszawa wraz z załącznikiem nr 1-1