Gawęda o Szarych Szeregach

19 grudnia na spotkaniu z naszą młodzieżą gościł Krzysztof Jakubiec-harcmistrz, znany popularyzator wiedzy o Szarych Szeregach i ich bohaterach, przyjaciel i opiekun „Matuli Polskich Harcerzy”, matki Janka Bytnara –Zdzisławy Bytnarowej. Gawęda druha Krzysztofa była dla uczniów ciekawą, niezwykłą lekcją historii.