Zaproszenie do udziału w konkursie „Ciepło dla Miast”

Każdy z nas chce żyć w mieście przyjaznym mieszkańcom, pełnym zieleni i innowacyjnych rozwiązań. Konkurs to niezwykła okazja dla wszystkich, którzy chcą przyczynić się do stworzenia takiej przestrzeni.
Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu swojej wizji miasta przyszłości opracowanej w środowisku gry Ecocraft – ekologicznego odpowiednika popularnej gry Minecraft.

Aby wziąć udział w konkursie, należy:

*wybrać jeden z obszarów miasta, wskazanych przez Organizatorów (Ursus, Ochota, Śródmieście) i zapoznać się ze stojącymi przed nim wyzwaniami;

* pobrać planszę do gry w Ecocraft z trójwymiarowym modelem Warszawy (do otworzenia planszy jest niezbędne posiadanie licencji na grę Minecraft);

* odtworzyć w Ecocraft te elementy przestrzeni, które mają pozostać w przestrzeni miasta, np. istniejące tereny zieleni lub fasady budynków;

* zaproponować zmiany, dzięki którym obszar stanie się bardziej zielony, przyjazny mieszkańcom oraz lepiej dostosowany do zmian klimatu;

*  przygotować i wysłać do Organizatorów pracę konkursową.

Na projekty czekamy do 3 stycznia 2020 r. do godz. 15:00. Dla autorów najlepszych prac przewidziano atrakcyjne nagrody pieniężne.

Szczegółowe informacje oraz regulamin są dostępne na stronie http://www.cieplodlamiast.pl/warszawa.

Włącz się do konkursu i zaprojektuj przyszłość swojego miasta w Ecocraft!