Dzień Bezpiecznego Internetu – prace uczniów

„Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo obchodzony był tylko w Europie, ale już od lat DBI przekroczył jej granice angażując państwa z całego świata”.

Strona, na której możecie Państwo znaleźć aktualne informacje dotyczące cyberbezpieczeństwa (np. : Kompendium dla rodziców i profesjonalistów dotyczące najbardziej aktualnych zagadnień związanych z bezpieczeństwem dzieci online. Edycja 2019.) to saferinternet.plmateriały edukacyjne

Jeśli podejrzewacie Państwo, że Wasze dziecko utraciło kontrolę nad używaniem komputera i/lub Internetu i nie wiecie, jak w tej sytuacji postępować, zawsze możecie Państwo zwrócić się do szkoły lub skorzystać z pomocy pod bezpłatnym numerem

800 100 100

Możecie szukać Państwo pomocy również wtedy, gdy dotychczasowe działania nie przyniosły pożądanych rezultatów. Informacje na stronie: https://800100100.pl

O TELEFONIE 800 100 100

„800 100 100 to bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności takie jak: agresja i przemoc w szkole, cybeprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Ponadto terapeuci i prawnicy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę udzielają konsultacji w zakresie podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia przestępstw wobec dzieci, w szczególności wykorzystywania seksualnego, oraz pomocy psychologicznej dla dzieci doświadczonych przemocą i wykorzystywaniem seksualnym i uczestniczących w charakterze świadków i pokrzywdzonych w procedurach prawnych”.

telefon zaufania dla młodzieży i dzieci 116 111

 

Również w tym roku szkolnym pojęliśmy wyzwanie i zgłosiliśmy naszą inicjatywę.

Prace dzieci