Niezwykłe spotkanie ze Świadkiem Historii

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu z p. Romualdem Malinowskim -Powstańcem Warszawskim ps ,,Orzeł”-strzelcem Batalionu ,,Kiliński”. Spotkanie odbyło się w gmachu PAST-y. Pan R. Malinowski podzielił się z młodzieżą swoimi wspomnieniami z okresu wojny. Relacji towarzyszyła projekcja filmu o zdobyciu budynku, a potem rozmowa  o człowieku, przemijaniu i wartościach.

Panie Romualdzie serdecznie dziękujemy!