OBIADY LUTY

INFORMACJA DLA RODZICÓW

odpłatność za obiady w w lutym wynosi 90 zł -10 dni.

 


Termin płatności za posiłki to 28 dzień każdego miesiąca poprzedzającego  kolejny miesiąc .

Dane do przelewu:

Kanmar Maria Szewczyk

ul. 27 Grudnia 6

04-665 Warszawa

BZWBK 86 1500 1878 1218 7006 3431 0000

Tytułem: SP23, imię i nazwisko, klasa, miesiąc

Cena obiadu w roku szkolnym 2019/2020:

Pełny obiad (zupa, II danie ,zestaw surówek ,kompot) – 9zł

W przypadku nieobecności dziecka w szkole prosimy o odwołanie posiłku poprzez wiadomość sms pod nr tel. 695 193 644 do godziny 9.00 tego samego dnia. Zwroty za odwołane obiady następują przy opłacie za kolejny miesiąc.

Osoby korzystające z OPS proszeni są o dostarczenie decyzji. Bez aktualnego dokumentu obiady nie będą wydawane.

Chęć korzystania z obiadów należy zgłosić poprzez wypełnienie deklaracji i dostarczenie jej do stołówki szkolnej bądź przekazanie wychowawcy. Deklaracja jest dostępna do pobrania na stronie szkoły.

KARTA_ZGLOSZENIA_DZIECKA_NA_OBIADY_23

Osoby, które zalegają z opłatami za ubiegły rok będą mogły korzystać ze stołówki po uprzednim uregulowaniu zaległości.

 

Z poważaniem

Maria Szewczyk