Zaproszenie na Dzień Otwarty

Serdecznie zapraszamy Rodziców/Prawnych opiekunów uczniów rozpoczynających

w roku szkolnym 2020/2021 naukę w klasie 1 na Dzień Otwarty, który odbędzie się

24 lutego 2020 r.(poniedziałek) o godz. 17:30.

Przebieg spotkania:

  • powitanie,
  • prezentacja oferty szkoły,
  • informacje dyrektora o harmonogramie rekrutacji,
  • informacje dotyczące programów nauczania i podręczników oraz organizacji pracy w klasach I-szych,
  • informacja o pracy świetlicy szkolnej oraz specjalistów,
  • spacer po szkole.