By pamięć przetrwała…

27 lutego na spotkaniu z młodzieżą gościł dr Piotr Cywiński-dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Pan Cywiński przedstawił  uczniom historię powstania obozu,  życie więźniów oraz powojenne dzieje, „by pamięć przetrwała, a niemy krzyk ofiar był zobowiązaniem”. Następnie, w ramach doradztwa opowiedział o zawodach, które wykonują pracownicy muzeum. Serdecznie dziękujemy!