Informacja bieżąca

Szanowni Państwo,

czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN wprowadzone zostały przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r., zgodnie z którymi nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Nauczyciele, wychowawcy, specjaliści będą na bieżąco komunikować się z Państwem za pomocą dziennika elektronicznego, aby wesprzeć w edukacji zdalnej.

Dziękuję za Państwa dotychczasowe wysiłki i zaangażowanie.
Łączę wyrazy szacunku,

Anna Kozyra
dyrektor SP nr 23 w Warszawie

Załączniki:

2020.03.20_Kształcenie na odległość_nowe regulacje prawne MEN.DOCX

Rozporządzenie MEN nowelizacja-COViD-19 (art 30b.)pdf

[https:dokumenty.men.gov.pl/uzasadnienie_do_rozporzadzenia_zmieniajacego_30b.pdf]Uzasadnienie do rozporządzenia zmieniającego 30b.pdf

[https:dokumenty.men.gov.pl/Ksztalcenie_na_odleglosc_poradnik.docx]Kształcenie na odległość poradnik.docx

Rozporządzenie MEN COViD-19 art. 30c.pdf

Uzasadnienie do rozporządzenia art. 30c.pdf