Informacja o pracy PPP nr 9

Szanowni Państwo,

w związku zagrożeniem epidemicznym, w Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej nr 9, od dnia 16.03.2020 roku została wprowadzona  praca w trybie mieszanym – dyżur psychologa w siedzibie placówki i zdalnie. Na stronie internetowej PPP 9, przy imieniu i nazwisku każdego ze specjalistów  widnieją służbowe adresy mailowe wraz z przydziałem placówek oświatowych, które pozostają pod opieką poszczególnej osoby. Proszę o poinformowania rodziców oraz nauczycieli, że jesteśmy dostępni. Można się  z nami kontaktować drogą telefoniczną za pośrednictwem sekretariatu tel. 22 822 28 87 oraz mailową. Jako psycholog PPP nr 9 opiekujący się z ramienia Poradni, Szkołą Podstawową  nr 23, podaję swój adres e- mail: hpiwowarska@poradnia9.waw.pl

Z wyrazami szacunku

Hanna Piwowarska – Krukowska

psycholog

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 9

02-323 Warszawa

Radomska 13/21