Przedłużenie rekrutacji do klas pierwszych (ogólnodostępnych i integracyjnych) w szkołach podstawowych

Szanowni Państwo,

rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.

Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00.

Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.
Dokumenty można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.
Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.

Nowy Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020_2021 Rodzice