Zmiana organizacji pracy szkoły – 25.05.2020

Szanowni Państwo,

w związku z organizacją od 25 maja 2020 r.   zajęć opiekuńczo– wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej dla uczniów klas I-III, proszę o zapoznanie się z wytycznymi GIS,MZ,MEN.

Z poważaniem, Anna Kozyra

Rekomendacje GIS- zajęcia rewalidacyjne  plik do pobrania

Wytyczne GIS, MZ i MEN-edukacja wczesnoszkolnaplik do pobrania

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwaWewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie placówki