Certyfikat Szkoła w Chmurze

Pragniemy Państwa poinformować, że naszej szkole został przyznany prestiżowy certyfikat: „Szkoła w Chmurze”.

Wyróżnienie to otrzymują innowacyjne szkoły wykorzystujące najnowsze rozwiązania Microsoft dla Edukacji.

Wszyscy nauczyciele i uczniowie naszej szkoły mają dostęp do usługi Microsoft Office 365, dzięki czemu mogą korzystać z narzędzi do tworzenia dokumentów, prezentacji, wymieniać pocztę elektroniczną, czy składować pliki w będących współczesnym standardem technologiach chmurowych. Dzięki temu nasza szkoła nie tylko mogła szybko dostosować się do wymogów nauczania zdalnego, ale również wypracowuje nowe metody edukacji przyszłości.

Szkoła w Chmurze