Odbiór Zaświadczeń o egzaminie ósmoklasisty i haseł dostępu do ZIU

Szanowni Rodzice i Uczniowie klas ósmych,

informujemy, że 31 lipca 2020r. od godziny 12.00 do godziny 16.00 w sekretariacie szkoły będą do odbioru Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Razem z Zaświadczeniami zostaną wydane  hasła dostępu do Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika (ZIU) https://wyniki.edu.pl/login,

gdzie opublikowane zostaną indywidualne wyniki egzaminów ósmoklasisty. Logowanie do systemu będzie możliwe od 31 lipca br. od godziny 11.00.

Istnieje możliwość wcześniejszego odbioru loginu i hasła w sekretariacie szkoły w godzinach 9.00-12.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.