Informacja dotycząca funkcjonowanie stołówki szkolnej

  

Szanowni Rodzice,

uprzejmie informujemy, że obiady szkolne w roku 2020/2021 wydawane będą od 2 września. Istnieje możliwość korzystania z obiadów bezglutenowych, bezmlecznych oraz wegetariańskich. Obiady wydawane będą po uregulowaniu należności przez rodziców/opiekunów i dostarczeniu karty zgłoszeniowej na obiady, która jest do pobrania na stronie szkoły. Opłata za obiady wnoszona jest w okresach miesięcznych (z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce). Wyjątek stanowi miesiąc wrzesień, w którym  opłatę należy wnieść do dnia 4 września.

Koszt obiadu wynosi 10 zł-pełny obiad(zupa, II danie, surówka, kompot)

Wrzesień-21 dni 210 zł

DANE DO PRZELEWU

KANMAR MARIA SZEWCZYK

ul.27 Grudnia6

04-665 Warszawa

Numer konta: 86 1500 1878 1218 7006 3431 0000

Tytułem: SP 23,imię i nazwisko dziecka ,klasa, miesiąc

ZASADY ODWOŁYWANIA OBIADU

W przypadku nieobecności ucznia, zwrotowi podlega opłata za każdy dzień nieobecności pod warunkiem zgłoszenia nieobecności najpóźniej do godziny 9.Informację o nieobecności proszę zgłaszać poprzez wiadomość sms pod nr.tel.695 193 644. Zapis ten dotyczy również uczniów korzystających z dofinansowania z OPS lub DBFO. Uczniowie korzystający z takiej pomocy proszeni są o dostarczenie takiej decyzji. Bez aktualnego dokumentu obiady nie będą wydawane.

ZWROTY ZA ODWOŁANE OBIADY

Wysokość wpłaty za żywienie za kolejny miesiąc, należy pomniejszyć o kwotę ilości odwołanych obiadów w bieżącym miesiącu.

KARTA_ZGLOSZENIA_DZIECKA_NA_OBIADY_23

 

                                                                                                                                                     Z poważaniem,

                                                                                           Maria Szewczyk

                                                                                                                                                 tel.695 193 644