Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego

Szanowni Państwo,

w związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym, Biuro Edukacji przekazuje osobom zainteresowanym do pobrania uaktualniony:

– wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego wraz z instrukcją wypełniania;

– wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z instrukcją wypełniania;

– ulotka informacyjna.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 należy skierować bezpośrednio do dyrektora ośrodka pomocy społecznej w dzielnicy m. st. Warszawy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, w terminie do 15 września 2020 r.

wawa-wspiera-uczniow-a3-02

wniosek-o-zasilek-szkolny

wniosek-o-stypendium-szkolne