189 rocznica obrony Reduty Ordona

                      …by przekazywać pamięć kolejnym pokoleniom

4 września 2020 r. reprezentacja naszych uczniów uczestniczyła w obchodach upamiętniających 189 rocznicę obrony Reduty Ordona obok pomnika przy ulicy Na Bateryjce. Uroczystość została zorganizowana przez Radę i Zarząd Dzielnicy Ochota, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Komitet Zachowania Reduty.

Reduta Ordona to jedno z najsłynniejszych miejsc w historii powstania listopadowego, o którym pisał Adama Mickiewicz. To tu, 189 lat temu, we wrześniu 1831r. polska załoga stawiła bohaterski opór przeważającym liczebnie wojskom carskim.

Dla naszej młodzieży udział w tej wyjątkowej uroczystości był niezwykłą lekcją historii. Jesteśmy dumni z Ich postawy. Ważne jest, by pamięć o Reducie była przekazywana kolejnym pokoleniom.

Szczególne podziękowania kieruję do opiekunów: pani Anny Badaszewskiej i pani Anny Soszki, które otaczają uczniów opieką i krzewią postawy patriotyczne.