Zaproszenie do udziału w programie ,,Ochocka akademia świadomego rodzica”

Zapraszamy  rodziców do  udziału w programie „Ochocka akademia świadomego rodzica”. Program realizowany jest w formie warsztatów on-line, skierowany jest do rodziców/ opiekunów dzieci i młodzieży.

W programie, realizatorzy będą mówić o:

– emocjach dzieci i młodzieży,

– jak rozpoznawać  symptomy depresji  i reagować na nie,

– jak wspierać dziecko w obecnym trudnym okresie, który wynika z pandemii,

– jak wspierać dziecko, aby wzmacniać jego poczucie własnej wartości,

– jak być ważnym dorosłym w życiu dziecka, itp.