Przyjęcie do braci szkolnej uczniów klas 1

13 października uczniowie klas pierwszych zostali przyjęci w poczet braci uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 23. Być uczniem to nie tylko przynależeć do określonej, szkolnej społeczności, to być spadkobiercą chlubnej tradycji,  to zaszczyt i zobowiązanie.

,,Przyjazny klimat, mądrzy nauczyciele, wiedza, kreatywność – to kierunek naszych działań. Natomiast współdziałanie, pomoc, partnerstwo i podmiotowość odnoszą się do sposobów i narzędzi, za pomocą których chcemy osiągnąć cele. Wierzę, że dzięki tym działaniom powstanie szkolna społeczność, w której wszyscy członkowie będą realizować nie tylko powierzone im zadania, ale także rozwijać swoje talenty i twórcze pasje. Wierzymy, że tę szkołę ukończą ludzie ambitni, zdolni do krytycznego, konstruktywnego myślenia oraz gotowi do działań nie tylko dla siebie, ale dla społeczności lokalnej i innych ludzi, albowiem – jak powiedział jeden z myślicieli: „Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym”

link do pobrania:

https://sp23-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/magdalena_topolska_sp23_warszawa_pl/EQNcvfleW0xAg7Dt9FyjZCcB3OaClpoE_9I0aIjpxv5gyA?e=JbJIwP