Komunikat Ministra Edukacji i Nauki

Szanowni Państwo,

od poniedziałku, 1 lutego br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Zmienione zostały rozwiązania o organizacji nauki zdalnej na terenie szkoły, wprowadzono możliwość organizowania tzw. próbnych egzaminów szkolnych na terenie szkoły. Uczniowie klas I–III szkół podstawowych kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych do 14 lutego br. będą nadal uczyć się zdalnie.

W załączeniu przekazuję komunikat w tej sprawie oraz treść rozporządzenia. Obecnie rozporządzenie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.

Z poważaniem, Anna Kozyra

Rozporządzenia z art. 30b

Komunikat MEiN – Od 1 lutego najmłodsze dzieci uczą się stacjonarnie, uczniowie pozostałych klas mają nadal naukę zdalną