Informacje dla ósmoklasistów

Informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.

Szanowni Rodzice uczniów klas ósmych,

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała aneksy do  informatorów dotyczących przebiegu i zakresu materiału obowiązującego na egzaminie ósmoklasisty  w 2021 roku, a także zaktualizowaną informację o sposobie organizacji i przebiegu egzaminów zewnętrznych. Zachęcamy do zapoznania się z aneksami, które mają za zadanie ułatwić przygotowanie się uczniów do egzaminu.

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/