Urodziny Kombatanta

W styczniu, w ramach całorocznej akcji ,,Urodziny Kombatanta”, we współpracy z Fundacją Polskiego Państwa Podziemnego, uczniowie naszej szkoły wysyłali kartki z życzeniami urodzinowymi do Powstańców Warszawskich- p. Bogdana Bartnikowskiego ps. ,,Mały”-łącznika IV Obwodu AK Ochota-Reduta Kaliska oraz p. Romualda Malinowskiego ps.,,Orzeł”-strzelca Batalionu ,,Kiliński”. Celem projektu jest umacnianie więzi międzypokoleniowych, kształtowanie patriotycznych postaw wśród młodzieży, a przede wszystkim krzewienie pamięci o dokonaniach Bohaterów. Grupie zaangażowanych uczniów i wspierających Ich rodziców-dziękujemy!