Konkurs na logo Funduszu Inicjatyw Uczniowskich (FIU) rozstrzygnięty

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

informujemy, że konkurs na logo Funduszu Inicjatyw Uczniowskich (FIU) ogłoszony w Szkole Podstawowe nr 23 im. Edwarda Szymańskiego w Warszawie przez Radę Rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną został rozstrzygnięty.

W dniu 29 stycznia 2021 roku o godzinie 10.00 odbyło się zebranie Komisji Konkursowej w składzie:

  1. Dyrektor SP nr 23 – Anna Kozyra
  2. Przedstawicielka rady rodziców – Aleksandra Niedźwiedzka-Wardak
  3. Przedstawicielka grona pedagogicznego – Aleksandra Maletka (logopeda)
  4. Przedstawicielka niepedagogicznych pracowników szkoły – Iwona Traczyk (sekretarka)
  5. Przedstawiciel samorządu uczniowskiego – Alan Kaleta

Komisja obradowała w pełnym, określonym Regulaminem, składzie. Na konkurs wpłynęły 4 projekty. Wszystkie spełniały wymogi formalne, określone w Regulaminie. W związku z tym, że na konkurs jedna z osób zgłosiła 2 projekty, co nie było określone w Regulaminie, Komisja podjęła kolegialną decyzję o wybraniu z dwóch propozycji a i b propozycji a jako wyżej ocenionej przez członków Komisji.

Projekt 1 zdobył łącznie  111 punktów

Projekt 2 zdobył łącznie 110 punktów

Projekt 3 zdobył łącznie 104 punktów (autor Jan Smulko 7b)

Projekt 4a zdobył łącznie 105 punktów (Blanka Wodecka 8b)

Autorką zwycięskiego projektu została Iga Fiks z klasy 6a.

Komisja podjęła decyzję o wyróżnieniu pracy Witolda Zborowskiego z klasy 2a. i wykorzystaniu projektu w materiałach informacyjnych

i promocyjnych Funduszu Inicjatyw Uczniowskich (FIU).

Serdecznie gratulujemy uczniom pomysłowości i kreatywności, którą wykazali się przygotowując konkursowe projekty.Rozdanie dyplomów oraz wręczenie nagrody odbędzie się na najbliższej oficjalnej uroczystości szkolnej.

Protokół_logo_FIU