Urodziny Kombatanta-życzenia i podziękowania

W lutym, w ramach całorocznej akcji ,,Urodziny Kombatanta”, we współpracy z Fundacją Polskiego Państwa Podziemnego, uczniowie naszej szkoły wysyłali kartki z życzeniami urodzinowymi do Powstańców Warszawskich- prof. Leszka Żukowskiego ps. ,, Antek”-batalion ,,Łukasiński” oraz prof. Witolda Kieżuna ps.,,Wypad”-zgrupowanie ,,Harnaś”.

Największą radość sprawiają nam jednak otrzymywane od zacnych Jubilatów podziękowania. Towarzyszą im zawsze chwile zadumy i wzruszeń…To dla nas niezwykle cenna pamiątka…

Celem kontynuowanego od kilu lat w szkole projektu jest umacnianie więzi międzypokoleniowych, kształtowanie patriotycznych postaw wśród młodzieży, a przede wszystkim krzewienie pamięci o dokonaniach Bohaterów. Grupie zaangażowanych uczniów i wspierających Ich rodziców-dziękujemy!