PRZEDŁUŻENIE KARTY MIEJSKIEJ UCZNIA

Szanowni Państwo,

30.09.2021r. mija 4-letni okres ważności wydanych pierwszych Kart Ucznia uprawniających do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w Warszawie. W celu usprawnienia procesu wymiany kart oraz przedłużenia uprawnień, Zarząd Transportu Miejskiego przygotował link dedykowany naszej szkole, za pomocą którego będzie można  sprawdzić do kiedy uprawnienie do korzystania z bezpłatnego transportu jest ważne. Jeśli termin ważności Karty Ucznia upływa z dniem 30.09.2021r., za pośrednictwem linku można złożyć elektroniczny wniosek o wydanie nowej Karty Ucznia (instrukcja w załączeniu).

Link dedykowany naszej placówce:

https://kartaucznia.ztm.waw.pl/7b564a34

Dzieci, które rozpoczną naukę w szkole w roku szkolnym 2021/2022, otrzymają pierwsze Karty Ucznia na początku roku szkolnego. Rodzice mogą złożyć wniosek on-line za pośrednictwem strony internetowej.

Karta Ucznia Instrukcja -Przedłużenie

Wniosek Karta Ucznia_2021