Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej

Uczniowie naszej szkoły aktywnie włączyli się do obchodów przypadającego 29 kwietnia Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej, których organizatorem było Centrum Aktywności Międzypokoleniowej ,,Nowolipie”.

W dniach od  26 kwietnia do 7 maja uczniowie podejmowali różne inicjatywy promujące porozumienie międzypokoleniowe. Brali udział w zajęciach tematycznych, prezentacji filmów, przeprowadzali wywiady z osobami starszymi oraz pisali kartki z życzeniami do Powstańców  Warszawskich. Ideą obchodów było  stworzenie możliwości nawiązania kontaktu między różnymi pokoleniami, zwrócenie uwagi na wyzwania współczesności związane ze starzeniem się społeczeństwa oraz podjęcie dyskusji o stereotypach na temat młodości i starości. Teraz z niecierpliwością czekamy na dyplom potwierdzający nasz udział w tym  ważnym przedsięwzięciu.

Dyplom dla szkoły nr 23