Konkurs języka angielskiego Open Your Mind – Otwórz Swój Umysł

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

z radością informujemy, że do drugiego etapu konkursu języka angielskiego OPEN YOUR MIND zakwalifikowały się wszystkie osoby z naszej szkoły biorące udział w I etapie.
Przekazujemy informację organizatora dotyczącą drugiego etapu konkursu:

DROGI UCZNIOWIE !
Gratulujemy przejścia do kolejnego II Etapu Konkursu OPEN YOUR MIND organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 75 im. Marii Konopnickiej w Warszawie.
II Etap Konkursu zakłada przygotowanie przez uczestnika filmu – prezentacji na jeden z trzech tematów:
1. How can wehelp the environment?
2. How can we usetechnology?
3. The wayyoucandeal with yourboredom
PAMIĘTAJCIE: Przesłany film nie może zawierać materiałów należących do innych osób i chronionych prawami autorskimi.

Termin składania pracy do dnia: 07.05.2021 r. do godz. 12.00

PARAMETRY TECHNICZNE FILMU:
Format: mov, mpg4.
Rozdzielczość obrazu: preferowana rozdzielczość filmu 720/ 1280 pikseli, maksymalna 1920/1080 pikseli.
Rozmiar pliku:maksymalnie 1GB
Długość filmu:preferowana 3-5 minut, maksymalna 10 min.

Pracę konkursową należy konieczniepodpisać zachowując określoną kolejność:
nazwa szkoły, nazwisko, imię, klasa; np.: Sp75 Kowalski Jan kl7

Film – prezentację należy przekazać Organizatorowi Konkursu poprzez platformę we transfer:
https://wetransfer.comprzesyłając link na adres e-mailowy konkursu: konkursopenyourmind@gmail.com.
Prace niepodpisane, nie spełniające wyżej wymienionych wymogów lub przesłane po wyznaczonym terminie nie podlegają ocenie przez Organizatora Konkursu.
Organizator Konkursu ocenia prace w skali od 0 do 20 punktów. Kryterium oceny pracy stanowi:
– oryginalność, pomysłowość, innowacyjność (0-4 pkt.)
– zawartość merytoryczna, zgodność treści z tematem (0-8 pkt.)
– stylistyczna poprawność językowa (0-4 pkt.)
– staranność i estetyka wykonania (0-4 pkt)
Ocenie podlega zarówno przygotowany materiał, jak i sposób jego przedstawienia.
Laureatem Konkursu zostaje uczestnik stopnia rejonowego, który otrzyma minimum 80 % możliwych do zdobycia punktów.
ŻYCZYMY POWODZENIA I TRZYMAMY KCIUKI 😉
Koordynatorki konkursu Open YourMindMałgorzata Matysiak oraz Magdalena Kapelewska
W razie pytań, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.