Urodziny Kombatanta

W maju i w czerwcu w ramach całorocznej akcji ,,Urodziny Kombatanta”, we współpracy z Fundacją Polskiego Państwa Podziemnego, uczniowie naszej szkoły wysyłali kartki z życzeniami urodzinowymi do pana Tadeusza Jarosza- pseudonim ,,Topacz”, Powstańca Warszawskiego, łącznika-listonosza Szarych Szeregów w oddziale Harcerskiej Poczty Polowej w Śródmieściu.

Celem kontynuowanego od kilu lat w szkole projektu jest umacnianie więzi międzypokoleniowych, kształtowanie patriotycznych postaw wśród młodzieży, a przede wszystkim krzewienie pamięci o dokonaniach Bohaterów. Grupie zaangażowanych uczniów i wspierających Ich rodziców-dziękujemy!