Odbiór Zaświadczeń o Egzaminie Ósmoklasisty

Szanowni Rodzice i Uczniowie klas ósmych,

informujemy, że w dniach 9 lipca i 12 lipca  w godzinach 09:00-13:00 w sekretariacie szkoły będą do odbioru Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Uczeń zobowiązany jest do potwierdzenia odbioru zaświadczenia.

Istnieje możliwość ustalenia innego terminu odbioru po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem sekretariatu.

Prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego.

Sekretariat Szkoły