Pamiętamy! 77 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

31 lipca 1944 r. ok. godz. 18.00 dowódca Armii Krajowej, gen. dyw. Tadeusz Komorowski „Bór”, wydał rozkaz do rozpoczęcia Powstania Warszawskiego. Zaraz po decyzji generała pułkownik Antoni Chruściel „Monter” udał się na ul. Filtrową 68, gdzie znajdowała się zakonspirowana kancelaria komendy Okręgu Warszawa AK. Tam ok. godz. 19.00 podpisał rozkaz mobilizacyjny dla podległych mu oddziałów.Cześć i chwała Bohaterom!