Urodziny Kombatanta

We wrześniu, w ramach całorocznej akcji ,,Urodziny Kombatanta”, we współpracy z Fundacją Polskiego Państwa Podziemnego, uczniowie naszej szkoły wysyłali kartki z życzeniami urodzinowymi do pani Alicji Czarneckiej- pseudonim ,,Luśka”, łączniczki Obwodu II AK ,,Żywiciel” na Żoliborzu oraz Marii Kowalewskiej- pseudonim ,,Myszka”-sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim- Obwód III Wola.  Celem kontynuowanego od kilu lat w szkole projektu jest umacnianie więzi międzypokoleniowych, kształtowanie patriotycznych postaw wśród młodzieży, a przede wszystkim krzewienie pamięci o dokonaniach Bohaterów. Grupie zaangażowanych uczniów i wspierających Ich rodziców-dziękujemy!