Przygotowanie do działań wolontariackich

„Przyjaźń – aby wspólnie budować przyszłość. Mądrość – aby podejmować decyzje wzajemnie korzystne. Pomoc – aby umocnić trwałe relacje. Wiara – aby zaufać swojemu sercu i własnej wartości. Nadzieja – aby wytrwać w wartościowych przedsięwzięciach. Na koniec Miłość – podstawowy cel tego wszystkiego”

Lorenzo Quinn

Projekt „6 BRIDGES – most wartości”, o którym mowa, został stworzony z potrzeby przekazanej nam przez nauczycieli szkół warszawskich. Realizowaliśmy go w zeszłym roku szkolnym – w przerwach lockdownu – ciesząc się zainteresowaniem grona pedagogicznego i uczniów. Jednak epidemia, uniemożliwiła wejście z projektem do kolejnych szkół w Polsce, które okazały równie duże zaciekawienie naszą koncepcją. Obecnie wszyscy ufamy, że znane nam bariery skończą się a nasza inicjatywa budowania ludzkich wartości- rozwinie.

NASZ GŁÓWNY CEL

Projekt ma przygotować uczniów do zaangażowania się w różne formy wolontariatu, ze szczególnym nastawieniem na osoby zmagające się z chorobą czy niepełnosprawnością. Ma także prowadzić uczniów do umiejętności budowania wzajemnych relacji z osobami chorymi. Nie wykluczamy jednak ogólnego spojrzenia na każdy rodzaj wolontariatu.

JAK TO OSIĄGNĄĆ?

Powyższy cel pragniemy osiągnąć poprzez wydobywanie z Młodych empatii oraz tolerancji wobec osób potrzebujących szczególnego wsparcia. W dobie wielkiego skupienia się na samym sobie i izolacji, ważną umiejętnością, na którą chcemy zwrócić szczególną uwagę, jest zauważanie potrzeb drugiego człowieka. Wynikającą z tego postawą jest odpowiadanie na te potrzeby i zaangażowanie w miarę swoich możliwości. Wierzymy, że każdy posiada w sobie potencjał, którym może się dzielić. Chcemy razem z uczniami odkrywać piękno pracy charytatywnej, której owocem są radość, spełnienie i dobre relacje oparte na przyjaźni i wzajemności. Nie boimy się podejmowania także trudnych tematów związanych z pandemią. W ostatnich latach wszyscy w mniejszym lub większym stopniu doświadczamy lęku, izolacji, choroby lub straty. Widzimy w Młodych potrzebę rozmowy w sposób otwarty, odpowiedzialny i empatyczny.

Cały projekt opieramy na uniwersalnych wartościach ludzkich:

PRZYJAŹŃ, MĄDROŚĆ, POMOC, WIARA, NADZIEJA, MIŁOŚĆ.

Inspiracją do tego wyboru był Lorenzo Quinn, włoski twórca „Mostu Jedności” znajdującego się w Wenecji (2019 r).  Światowej sławy rzeźbiarz – poprzez sztukę –  w piękny sposób opowiada o swojej wizji świata bez barier: świata jedności i pokoju, szukając bardziej tego co nas łączy niż dzieli.

FORMY ZAJĘĆ

Nasze założenia chcemy wprowadzić poprzez różnorodne formy zajęć z uczniami: dydaktyczne, sensoryczno-doświadczalne lub artystyczne.

Na warsztaty składają się:

  • prelekcja  narracyjna /dialog z uczniami/
  • świadectwo osoby niepełnosprawnej lub doświadczonej chorobą
  • doświadczanie sensoryczno-poznawcze
  • dzielenie się w grupie /wymiana wrażeń, emocji /
  • twórczość indywidualna lub grupowa /prace plastyczne, muzyczne, literackie lub scenki rodzajowe/
  • filmiki odwołujące się do tematu głównego „6 Bridges” – budujemy most wartości”