XVIII gala ,,Wolontariat z Ochotą”

Z dumą i satysfakcją informujemy, że grupa wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej nr 23 systematycznie działająca na rzecz społeczności szkolnej i środowiska lokalnego została nagrodzona podczas XVIII gali ,,Wolontariat z Ochotą”.

 

Nagrodzeni wolontariusze to:

 

                                                   # Maciej Bartosz- Białoskórski

                                   # Fabian Kaleta

                                   # Helena Marcyniak

                                   # Tomasz Szen

                                    # Antonina Lutz

                                                                                   # Anna Wiśniewska

                                                                                               # Wojciech Bartosz – Białoskórski

 

Laudacja:,, Kierując się maksymą, że pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat dla jednej osoby uczniowie działający w wolontariacie historycznym otoczyli opieką kombatantów ze Światowego Związku Armii Krajowej. Wolontariusze cyklicznie organizują Urodziny Powstańca, goszcząc w progach szkoły bohaterów naszej historii.  Wspólnie ze społecznością szkolną prowadzą akcję „Razem na święta” i przygotowują paczki świąteczne dla żołnierzy IV Obwodu AK Ochota. Pamiętają o okolicznościowych kartkach i listach. Wolontariusze otoczyli opieką miejsca pamięci narodowej znajdujące się na Ochocie. Dbają o groby Powstańców na Powązkach.

Równolegle działa wolontariat rówieśniczy, który promuje inicjatywy na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. Wolontariusze wraz ze studentami z APS organizują zajęcia integracyjne dla najstarszych grup przedszkolnych. Wspólnie ze studentami z wymiany Erasmus wzięli udział w projekcie z obszaru wielokulturowości „Jesteśmy przyjaciółmi Ziemi, szukamy skarbów wokół nas” – zajęcia w języku angielskim były  adresowane dla uczniów klas młodszych i przedszkolaków. Wolontariusze organizują cyklicznie popołudnia z książką w świetlicy szkolnej, odrabiają lekcje z młodszymi uczniami i pełnią dyżury na korytarzu z maluchami.”

Opiekunowie działań wolontariackich to pani Anna Badaszewska i pani Joanna Kajkowska.