Urodziny Kombatanta

W styczniu, w ramach całorocznej akcji ,,Urodziny Kombatanta”, we współpracy z Fundacją Polskiego Państwa Podziemnego, uczniowie naszej szkoły wysyłali kartki z życzeniami urodzinowymi do Powstańców Warszawskich p. Bogdana Bartnikowskiego ps. ,,Mały” łącznika IV Obwodu AK Ochota Reduta Kaliska oraz p. Romualda Malinowskiego ps. ,,Orzeł” strzelca Batalionu ,,Kiliński”. Celem projektu jest umacnianie więzi międzypokoleniowych, kształtowanie patriotycznych postaw wśród młodzieży, a przede wszystkim krzewienie pamięci o dokonaniach Bohaterów.

Grupie zaangażowanych uczniów i wspierających Ich rodziców – dziękujemy!    ghost