Żywa lekcja historii – spotkanie z harcerzem Szarych Szeregów – panem Januszem Badurą

19 stycznia uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zorganizowanym we współpracy z Fundacją Polskiego Państwa Podziemnego i Stowarzyszeniem Szarych Szeregów spotkaniu z panem Januszem Badurą, pseudonim ,,Jastrząb” Powstańcem Warszawskim, harcerzem Szarych Szeregów, żołnierzem drugiej konspiracji. Pan Janusz podzielił się z młodzieżą swoimi wspomnieniami z okresu okupacji, Powstania Warszawskiego. Mówił o trudnych latach powojennych – okresie stalinizmu, prześladowaniach, pracy w karnym batalionie budowlanym. Ważnym aspektem cyklicznie organizowanych spotkań ze Świadkami Historii jest umacnianie więzi międzypokoleniowych, kształtowanie patriotycznych postaw, a przede wszystkim krzewienie pamięci o dokonaniach Bohaterów. Młodzież ma możliwość udziału w żywej lekcji historii.

Panu Januszowi – serdecznie dziękujemy!