Bezpieczeństwo uczniów w szkole

Po kilkutygodniowym okresie nauki zdalnej uczniowie powrócili do zajęć stacjonarnych w szkołach. Aby minimalizować ryzyko zakażenia, niezbędne jest przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz zaleceń sanitarnych. Ważne jest obserwowanie objawów chorobowych u dziecka i odpowiednie reagowanie w takiej sytuacji.Zachęcam do  zapoznania się z listem wiceminister Marzeny Machałek skierowanego do rodziców i opiekunów.

List_do_rodziców_i_opiekunów