Urodziny Kombatanta

W lutym, w ramach całorocznej akcji ,,Urodziny Kombatanta”, we współpracy z Fundacją Polskiego Państwa Podziemnego, uczniowie naszej szkoły wysyłali kartki z życzeniami urodzinowymi do profesora Leszka Żukowskiego ps. ,,Antek” – Żołnierza Szarych Szeregów i Armii Krajowej, Powstańca Warszawskiego, więźnia Dachau.

Celem projektu jest umacnianie więzi międzypokoleniowych, kształtowanie patriotycznych postaw wśród młodzieży, a przede wszystkim krzewienie pamięci o dokonaniach Bohaterów.

Grupie zaangażowanych uczniów i wspierających Ich rodziców – dziękujemy!