Zbiórka na rzecz Domu Baudouina

Wśród wielu akcji i działań na rzecz potrzebujących zgłoszono się do społeczności Szkoły Podstawowej nr 23 z serdeczną prośbą o wsparcie projektu społecznego Razem Niesiemy Pomoc.Celem projektu jest wsparcie Domu Baudouina poprzez zorganizowanie społecznej zbiórki darów dla jego wychowanków.
Dziękujemy za przyłączenie się do zbiórki!
Szkolny Klub Wolontariatu