Sukcesy uczniów!

Z dumą i radością informujemy, że w przeglądzie prac nadesłanych na konkurs pod tytułem ,,Kresy – polskie ziemie  wschodnie w XX wieku” – etap centralny, Eustachy Rdułtowski zdobył zaszczyty tytuł laureata  za pracę pt. „ Losy mojej kresowej rodziny na tle wielkich  przemian politycznych XX wieku (nieznane dokumenty, fotografie , pamiętniki i wspomnienia). Serdecznie gratulujemy!