Urodziny Kombatanta

W czerwcu, w ramach całorocznej akcji ,,Urodziny Kombatanta”, we współpracy z Fundacją Polskiego Państwa Podziemnego, uczniowie naszej szkoły wysyłali kartki z życzeniami urodzinowymi do p. Marii Urbas ,,Bronki” – łączniczki w Kwaterze Głównej Szarych Szeregów ,,Pasieka” w Śródmieściu oraz do p.Tadeusza Jarosza ps ,,Topacz”, który w czasie Powstania Warszawskiego był łącznikiem w Śródmieściu, żołnierza Szarych Szeregów. Celem projektu jest umacnianie więzi międzypokoleniowych, kształtowanie patriotycznych postaw wśród młodzieży, a przede wszystkim krzewienie pamięci o dokonaniach Bohaterów.

Grupie zaangażowanych uczniów i wspierających Ich rodziców – dziękujemy!