Poznajemy ciekawe zawody

15.09.br. odbyły się warsztaty dla klas 5a i 5c w ramach projektu ,,Poznajemy ciekawe zawody rodziców„. Podczas spotkania dzieciaki mogły poznać specyfikę pracy sędziego. O zawodzie ciekawie opowiedziała pani Agata P., prywatnie mama ucznia, zawodowo Sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie VIII Wydział Karny. Pani Agata odwiedziła nas by przybliżać uczniom zapisy kodeksu karnego. Czerwona księga stanowi zbiór aktów prawnych regulujących zasady prawa karnego i materialnego obowiązujących w Polsce. Pani Sędzia odpowiadała na pytania uczniów związane z prawem, możliwymi sposobami karania oraz pokazała sposoby radzenia sobie w pojawiających się konfliktach. Przybliżyła uczniom Ustawę o Nieletnich, czyli zapisy mówiące o sposobie karania osób nieletnich. Mamy nadzieję, że to było pierwsze, ale nie ostatnie spotkanie z Panią Sędzią.